Cho thuê nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp Hố Nai 3. Trảng Bom

– Diện tích đất 22.000 m2. Quy hoạch xây dựng 70% ( dưới 5 tầng) Khu Công Nghiệp Hố Nai 3. Trảng Bom – Đồng Nai Giá cho thuê từ 4-4,5 Usd/tháng.

– Phí hạ tầng bên cho thuê chịu. Phí môi trường và các phí khác liên quan đến sản xuất bên thuê chịu theo giá KCN.

ĐẶC BIỆT. HIỆN TẠI ĐẤT TRỐNG VÀ CÓ THỂ XÂY THEO YÊU CẦU CỦA ĐƠN VỊ THUÊ.

 


Link bản đồ MAPS: Link