Giới thiệu

Chiến Lược Phát Triển

Các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu đối mặt với thị trường cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược, định hướng rõ ràng của mình thì rất khó tồn tại cũng như chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Các doanh...

Văn Hóa Doanh Nghiêp

BẢY NGUYÊN TẮC VÀNG      Nguyên tắc 1: Luôn làm việc bằng chữ TÂM, nghĩ trước cái nghĩ của thiện hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.      Nguyên tắc 2: Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới phải luôn luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.    ...

Giới thiệu chung

TRUNG TÂY NGUYÊN GROUP Là một trong những công ty tổng thầu về lĩnh vực Xây Dựng Công Nghiệp tại Khu vực Đồng Nai cũng như Đông Nam Bộ. Khởi nguồn là Công ty chuyên xây dựng nhà xưởng tại Đồng Nai, sau những năm học tập và phát triển cũng như thể hiện thực...

Lịch Sử

Trung Tây Nguyên Group thành lập năm 2020 là sự hợp tác trên cơ sở hợp tác bình đẳng giữa các công ty thành viên bao gồm: Công Ty TNHH Xây Lắp Trung Tây Nguyên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Lắp Đông Nam Bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Trung...