BẢY NGUYÊN TẮC VÀNG

     Nguyên tắc 1: Luôn làm việc bằng chữ TÂM, nghĩ trước cái nghĩ của thiện hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.

     Nguyên tắc 2: Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới phải luôn luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.

     Nguyên tắc 3: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi kẻ lười. ( Người chăm chỉ luôn được trọng dụng).

     Nguyên tắc 4: Đừng chăm chăm vào việc kiểm tiền, hay làm sao cho mình đáng đồng tiền.

     Nguyên tắc 5: Không có việc nào thuận lợi, dễ kiếm tiền, ức chế trong công việc là chuyện bình thường.

     Nguyên tắc 6: Thái độ làm việc của chúng ta quyết định vị trí trong công ty, trong xã hội. Chỉ khi thay đổi thái độ theo hướng tích cực thì con người mới có giá trị và được hưởng lương xứng đáng còn tay nghề có thể học sau.

     Nguyên tắc 7: Phấn đấu liên tục để tạo ra những sản phẩm thật tốt, thật đẹp, đừng nói và nghĩ quá nhiều nhưng làm quá ít.

 

10 NGUYÊN NHÂN LƯƠNG THẤP VÀ KHÔNG ĐÁNG TIỀN THƯỞNG

  1. Muốn đi làm trễ và về sớm, làm việc chỉ mong hết giờ.
  2. Muốn nghỉ cả ngày thứ bảy và chủ nhật.
  3. Muốn sống dựa vào đồng lương cơ bản.
  4. Không có chí tiến thủ.
  5. Lúc nào cũng nhắc đến khó khăn.
  6. Làm việc gì cũng chậm chạp.
  7. Người không có nhân cách.
  8. Người không dám chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.
  9. Người luôn thấy sản phẩm mình đắt và có giá trị.
  10. Người luôn chỉ biết trách móc.